Det smukke kranie - MED EGNE ORD

Gå til indhold

Hoved menu:

Det smukke kranie

Det smukke kranie
 
Det smukke kranie fra Købmagergade - en historisk autentisk true-crime roman.

Bogens bagsidetekst:
"København, 1825.
Carl Otto er læge og leder af sygeafdelingen på datidens statsfængsel Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. Han tror fuldt og fast på, at man kan afdække et menneskes evner og karaktertræk ved at måle dets kranie. Videnskabeligt set er han naturligvis helt galt på den. Dette indser han modstræbende, da han modtager en ny patient på sin afdeling; en sølle, løgnagtig, fordrukken og dødsdømt bondekone, Anne Andersdatter. Dette møde truer med at vælte hele hans livsværk og fører ham ud i en dyb samvittighedskrise.
Personer og handling er baseret på historiske facts og forfatterens fantasi.
En anderledes, historisk roman."


 Illustrationer:
- Forsideillustrationen er lavet af Eugène Cicéri (fransk; 1813 - 1890) som et litografi på papir. Dets titel er "Rundetaarn à Copenhague" og er lavet mellem 1842 og 1856.

På bogens bagside findes
- øverst et fotografi af Carl Otto fra Georg E. Hansen & Co´s fotoatelier, formentlig taget omkring 1870. Fotoet er hentet fra Det kongelige Biblioteks portrætsamling.
- nederst et udsnit af en skitse af maleren Martinus Rørbye, som tegnede i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i 1832-1833. Hans skitsebøger befinder sig i Den kongelige Kobberstiksamling. Kvinden på billedet forestiller Gjøde Elisabeth Hansdatter, (født 1790, gift, 4 børn, 1830 idømt livsvarigt tugthusophold for tyveri.) Der findes ingen billeder af Anne Andersdatter, og i Rørbyes skitsesamling er dette den eneste kvindefigur, så dette billede må repræsentere den ene af denne bogs hovedpersoner.

- På bogens sider 83, 84 og 85 er i min bedste håndtegning gengivet tre plancher, som forestiller et menneskehoved med indtegning af de såkaldte hjerneorganer. De oprindelige placher er fra Carl Ottos store værk: "Phrænologien eller Galls og Spureims Hjerne- og Organlære i fuldstændig Oversigt og i sine senere Fremskridt med Bidrag til dens nøiere Kundskab og Stadsfæstelse", København 1925.

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu