In English - MED EGNE ORD

Gå til indhold

Hoved menu:

In English

Gourmand
 
Daniel & dødssynderne på engelsk!

"Grådighedens pris" er allerede oversat til engelsk, og "Gourmand" og Tripel Salto" kommer nok på dette sprog i begyndelsen af 2021.
Oversætteren, som jeg har lavet aftalen med, hedder Robert E. Anderson og er amerikaner af svensk afstamning. Han stammer fra the Mountain West og bor i Chicago, Illinois.
Han har arbejdet som oversætter siden 1981, mest inden for teknisk litteratur og mest tysk > engelsk. Han har et stort kendskab til de skandinaviske sprog inklusiv færøsk.
Han har flere universitetsgrader: 
Middle Eastern Studies - BA, Univ. of Utah, 1978 & MA, Univ. of Chicago, 1985
Linguistics - M.A.  University of Illinois in Chicago (1995)
Arabic - B.A.  University of Utah (1978)
Han er en ivrig læser blandt andet af Inspector Morse. 
Jeg ser frem til vores samarbejde og siden hen til det kolossale engelsksprogede marked.

Robert Anderson har allerede oversat det første af bøgerne, og her under får du gratis læseprøver - både på dansk og på engelsk.

 
 
FJORDPAVILLONEN
fredag 3. februar

I Haubjerg lød der ofte fnis, når man omtalte Fjordpavillonens beliggenhed i Lystskoven. Det var et faktum, at ganske mange ældre mennesker i byen var blevet undfanget her i forbindelse med stedets navnkundige sommerballer.

Tiden gik, og de unge mennesker i de næste generationer søgte nye fornøjelser, og Fjordpavillonen sygnede hen til en ussel skygge af fordums glans. Vejrligets slid afskallede de hvidmalede bygninger, en hengemt og jordslået lugt indtog værelserne med den betagende fjordudsigt, keglebanen knustes under et råddent træ i en efterårs-storm, og køkkenet blev så ringe, at ingen mere kørte ud fra byen for at nyde et par stykker højt belagte smørrebrød på terrassen. En lokal tømrermester indgav konkursbegæring mod stedet.

Og en decembernat gik det så helt galt. Branden opstod vistnok i køkkenet, og på under en time var Fjordpavillonen forvandlet til en askehob med nogle få sodsværtede stolper. Mand og mand imellem taltes der i Haubjerg, om der mon var tale om forsikringssvig, men det blev der aldrig en sag ud af. Den udbetalte forsikringssum forsvandt også hurtigt ned i kreditorernes lommer, og den tidligere indehaver rejste fra byen; ingen vidste hvorhen. Konkursboet blev nu bestyret af kreditforeningens advokater, som begærede ejendommen sat på tvangsauktion.

 
THE FJORD PAVILION
Friday, February 3

In Haubjerg, people often snickered when you mentioned the Fjord Pavilion in Lystskoven. It was a fact that many older people in the city had been conceived there in connection with the place's renowned summer balls.

Time went by, young people in the next generations looked for new pleasures, and the Fjord Pavilion faded to a pitiful shadow of its former glory. The wear of the elements peeled paint away from the whitewashed buildings, a musty and stale smell took hold of the rooms with the breathtaking views of the fjord, the bowling alley was crushed by a rotten tree during an autumn storm, and the kitchen became so small that nobody drove out of town to enjoy a couple of thick sandwiches on the terrace any more. A local carpenter filed a bankruptcy petition on the place.

Then, one December night, everything just went wrong. The fire probably started in the kitchen, and the Fjord Pavilion was turned into a pile of ashes with a few charred uprights in less than an hour. Everybody in Haubjerg talked about insurance fraud, but there was never any case for that. The insurance payout quickly disappeared into the pockets of the creditors, and the former owner left the city, nobody knew where to. The bankrupt estate was now run by credit union lawyers who asked that the property be put up for a forced auction.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu